Grobowiec Księży Parafialnych

W 2017 r. SPZK remontuje Grobowiec Księży Parafialnych z funduszy zebranych podczas kwesty 2016 i kolejnych darowizn od parafian.

Corocznie członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej kwestują na parafialnym cmentarzu w celu odnowy starych, zniszczonych pomników. Niejednokrotnie słyszeli wtedy pytanie: „Kiedy przystąpimy do remontu grobowca parafialnego księży?” W tym roku za zgodą księdza proboszcza postanowiono zburzyć stary grobowiec i wybudować nowy, stary nie nadawał się do kolejnego pochówku. Nowy grobowiec księży parafialnych ma sześć miejsc, po zakończeniu prac zostaną tam przeniesione szczątki doczesne dwóch proboszczów: ks. Karabuły i ks. Mięso.

Koszt wykonanych prac do tej pory wynosi dziesięć tysięcy złotych. W listopadowej kweście zebrano siedem tysięcy złotych. Na dalszą budowę opiewającą według kosztorysu na dwadzieścia tysięcy złotych Stowarzyszenie prosi o kolejne darowizny -zebrane środki poprzez wyznaczone osoby i zeszyty wpłat we wszystkich wioskach należących do parafii krzęcińskiej prosimy  przekazywać jako darowiznę celową do  skarbnika SPZK p. Teresy Sotwin z Krzęcina. O postępie prac i wpłatach będziemy Państwa na bieżąco informować.