Koło Gospodyń Wiejskich

panorama-4  Koło Gospodyń Wiejskich powstało około roku 1960 z inspiracji dwóch pań: ówczesnej dyrektorki szkoły podstawowej pani Zofii Kochany i pani Aldony Mysonowej. Pierwszą przewodniczącą KGW była Karolina Lelek, po niej ster dzierżyła Józefa Żak, następnie Anna Jankowicz, a potem przez lata Władysława Żmuda. W 1989 r. nastąpiła zmiana zarządu i na jego czele stanęła Maria Szwed, która w 2006 roku przekazała obowiązki Małgorzacie Żmudzie.
KGW od początku istnienia funkcjonowało w ramach Kółka Rolniczego. Członkinie koła spotykały się w domu wynajętym od państwa Lelków przez Gminną Spółdzielnię, potem w nowej szkole, a następnie w remizie strażackiej. W czasie tych spotkań uczyły się od instruktorów z GS-u jak prowadzić gospodarstwo rolne, jak żywić swoją rodzinę, jak nowocześnie urządzić kuchnię. Robiły smaczne kanapki i surówki, plotły wieńce dożynkowe, wypożyczały ludowe stroje, wspólnie śpiewały, jeździły na wycieczki po Polsce, słuchały wykładów na temat racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, urządzały okolicznościowe imprezy.

Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich liczy około 50 osób, nadal przewodniczącą jest Małgorzata Żmuda. Dzisiejsze gospodynie, mając zakorzenione poczucie więzi ze swym środowiskiem, kontynuują rodzime tradycje przekazane im przez starsze pokolenie. Panie aktywnie współpracują z kościołem, ze szkołą, z ochotniczą strażą pożarną, z klubem sportowym. Od kilku już lat uczestniczą także w modlitewnych procesjach na Dróżkach Kalwaryjskich. Swój kulinarny kunszt, umiejętność estetycznego nakrywania stołu członkinie prezentują podczas różnych imprez, które mają charakter znaczących wydarzeń w życiu wsi. Ubrane w bogate, cieszące oczy stroje ludowe niosą podczas procesji feretrony, zaś w czasie wrześniowego święta plonów prezentują własnej roboty dożynkowe wieńce.
Wieńce dożynkowe gospodyń z Krzęcina zawsze wzbudzały  podziw i uznanie wśród gości dożynkowych, szczególnie  na dożynkach gminnych, dowodem czego jest zabranie wieńca przez panie z KGW jako daru z Krzęcina w czasie wyjazdu na Słowację do Turcianskich Teplic, miasta partnerskiego naszej Gminy i wręczenie go tamtejszemu  burmistrzowi. Krzęciński wieniec  został umieszczony w miejscowym kościele.