Ochotnicza Straż Pożarna

Skład Zarządu OSP w Krzęcinie wybrany w 2015r.
Jan Wasyl – prezes,
Adam Kudła – v-ce prezes,
Józef Badura – skarbnik, Anna Żmuda – sekretarz,
Stanisław Urant – naczelnik,
Krzysztof Kudła – z-ca naczelnika,
Grzegorz Turaj, Adam Pacułt – członkowie.
Zenon Michalski – kronikarz,
Skład Komisji Rewizyjnej: Czesław Zięcik – przewodniczący,
                                                 Anna Pacułt – sekretarz,
                                                 Marcin Klimkowicz – członek.
 
Ochotnicza Straż Pożarna została założona w Krzęcinie w 1906 roku