O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków.

Stowarzyszenie zrzesza mieszkańców wsi Krzęcin oraz sympatyków Ziemi Krzęcińskiej.

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

  • wspieranie rozwoju demokracji na szczeblu lokalnym,
  • propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
  • aktywizacja lokalnej społeczności,
  • propagowanie kultury,
  • inspirowanie różnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, oświaty i wychowania.
  • troska o piękno i estetyczny wygląd miejscowości Krzęcin oraz inspirowanie do twórczego działania jego mieszkańców w tym zakresie,
  • kultywowanie tradycji regionalnych, upowszechnianie wiedzy o Ziemi Krzęcińskiej

Stowarzyszenie wydaje co dwa miesiące gazetkę lokalną
o nazwie Kurier Krzęciński.

Otwarte spotkania wszystkich członków i sympatyków odbywają się w każdy czwarty poniedziałek miesiąca o godz. 18 zimą i o godz.19 latem w budynku szkoły podstawowej w Krzęcinie.

Stowarzyszenie działa zgodnie z mottem
zaczerpniętym od Jana Kochanowskiego

A kto może niech ku pożytkowi wspólnemu pomoże.”