Harcerski bieg terenowy

Z końcem listopada 2015 r. harcerze z 77 dh Biedronka im.AK przeprowadzili bieg terenowy pn.”Zabytki Krzęcina”. Wydarzenie to było jednym z elementów realizacji projektu SPZK Współpraca międzypokoleniowa przy ochronie miejscowych zabytków w Krzęcinie. Odnowienie XIX-wiecznego, wykonanego z piaskowca Krzyża z płaskorzeźbami na wiejskim cmentarzu, projektu współfinansowanego z wygranego przez SPZK grantu Fundacji BZWBK  Tu Mieszka/ Tu Zmieniam.

Podczas biegu krzęcińscy harcerze wraz z zaprzyjaźnioną drużyną z Gaja realizowali różnorakie zadania. Zapał młodych był wielki, zadań wiele, wszystkie zostały pieczołowicie zrealizowane, druhny i druhowie zdobyli punkty do kolejnych sprawności.