Krótka historia Krzęcina koło Skawiny.

dokCaly1  Pierwszy dokument historyczny, w którym jest wzmianka o wsi Krzęcin pochodzi z 30 maja 1254 roku. Jest to akt wydany przez księcia krakowskiego i sandomierskiego Bolesława Wstydliwego, z którego wynika,  przynależność Krzęcina do dóbr ss.Norbertanek ze Zwierzyńca. Wszystkie dokumenty z lat wcześniejszych zaginęły, prawdopodobnie spaliły się w wielkim pożarze lub podczas najazdów Mangołów. Bardzo prawdopodobnym jest, że Krzęcin już istniał wiek wcześniej i był własnością księcia Jaksy, założyciela wspomnianego wcześniej klasztoru. Córka księcia Jaksy była drugą z kolei ksienią ss. Norbertanek, a Krzęcin był jej wianem posażnym.

Krzęcin w rękach „Panien Zwierzynieckich” był do czasów zaboru, czyli roku 1772.  Pańszczyzna nie była zbyt wielka, raczej opłaty ponoszono na rzecz właścicielek. Jak powiadają „poszedł chłop do „Panien” raz na rok, drzewa narąbał, wody nanosił, a jeszcze się w kuchni dobrze przyżywił, i to była cała pańszczyzna.” We wsi było 24 łanów kmiecych, folwark klasztorny, młyn, sześć stawów  rybnych, cztery karczmy, kościół parafialny. Płacono czynsz i daniny, pleban miał swoje grunta wolne,  kościołowi płacono dziesięcinę. Oprócz roli w Krzęcinie były dobre lasy i łąki

Po pierwszym rozbiorze Polski skarb austriacki zabrał Krzęcin na swą własność i wystawił na sprzedaż. „Komisarz rządowy radził Krzecinianom, aby wykupili prawo własności od gminy, ale ci tego nie chcieli zrobić, głównie za namową ówczesnego wójta; żałowali tego później, skoro im przyszło odrabiać ciężką pańszczyznę”. Kupił więc wieś właściciel sąsiedniej Polanki Haller. Dalsze losy Krzęcina są podobne do innych wsi galicyjskich. W XVIII w. panowała w Krzęcinie wielka zaraza, ocalały tylko dwie rodziny:  Zięcikowie i Kumalowie. Po zarazie do wsi przeniosła się ludność z sąsiednich wsi, z za Wisły, z Krakowskiego.

Jako pamiątki po dawnych latach pozostały nazwy

części wsi: Przy Kościele, Pod Księżą, Studnisko, Na Lamusach, Przy Majcherku, Przy Drodze, Pod Górę, Przy Cmentarzu, Na Lupówce, Na Kumalówce, Skotnica, Przy Starej Karczmie, Przy Malisie, Przy Dworze, Za Lesiakiem, Za Pierzchałą,

nazwy pól: Postronie, Za górą, Dział, Na Płatnej, Sowiniec, Za Browarem, Strzyganiec, Przy Lipie, Gacie, Przy Księżem Stawie, Kumorowski Staw, Wodzieniec, Przy Lesie, Przy Rowie, Przy Potoku, Królewskie Doły, Królówki, Wielki Dół, Perdziochów Dół, Osmolina, Za Ogrojcem, Wierzbanówka, Łączki, Zelczynki, Przedmoczydle, Dziewięcior, Lisiaki, Zalas, Piskórki, Dąbrówki, Stawiska, Podniwki, Grabówki, Rokitowiec, Doły, Łąki, Urzut, Ochodnia Droga

nazwy gajów i lasów: Kaduleńce, Częsna, Glinik, Zodawie, Kurzeniec, Zagumieniec, Ziemborakowe Gaje.