Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe odbywało się w bardzo miłej, świątecznej atmosferze. Jak zwykle szkoła podstawowa użyczyła swojego pomieszczenia, były kolędy, łamanie się opłatkiem i pyszne pączki upieczone przez Panią Prezes.

 

Na spotkanie opłatkowe przyszli przedstawiciele wszystkich organizacji krzęcińskich, ks.Proboszcz, burmistrz Paweł Kolasa, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, Muzeum Regionalnego, dyrekcja SP. Wśród życzeń bardzo osobistych, były również życzenia, aby udał się planowany jubileusz obchodów 760-lecia Krzęcina.