Obchody 95 rocznicy odzyskania niepodległości

11-listopada-2013-33Niedziela, 10 listopada 2013 

Przed Szkołą Podstawową w Krzęcinie rosną dwa Dęby Pamięci poświęcone dwóm, związanym z parafią krzęcińską, oficerom Wojska Polskiego: dąb „Stanisław” –pamięci gen. broni Stanisława Hallera i dąb „Feliks” – pamięci kapitana Feliksa Grabskiego. Co roku społeczność krzęcińska z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada składa w tym miejscu kwiaty i zapala znicze.

Tak było i w tym roku, 10 listopada odbyła się, uroczystość: harcerze z VII dh im. AK NZH Czerwony Mak wystawili wartę, orkiestra OSP „Strażak” zagrała hymn państwowy, złożono kwiaty przy pamiątkowych tablicach.

Pan Sołtys krótko przybliżył fakty historyczne związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. „W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi, co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1795 przez 123 lata, aż do 1918 roku, kiedy to, 11 listopada, Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanawiając go Naczelnikiem Państwa. W tedy powstała Druga Rzeczpospolita. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-1944 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym, a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto obchodzone jest w całym kraju.

Podtrzymajmy tę dzisiejszą świąteczną tradycję w przyszłych latach, bo przecież zbliżamy się do setnej rocznicy  Odzyskania Niepodległości. Oddajmy cześć wszystkim, którzy walczyli o naszą niepodległość, w tym miejscu gdzie upamiętnieni są bohaterowie II wojny światowej, gen. Stanisław Haller oraz kpt. Feliks Grabski, bestialsko zamordowanych przez reżim  stalinowski w Charkowie w 1940 r. Pamiętajmy również o wszystkich bezimiennych bohaterach, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Naszym obowiązkiem jest przekazywanie młodym pokoleniom prawdziwej historii Polski. Wprowadzajmy zwyczaj wywieszania flagi we wszystkich domach. Jeśli sami nie uszanujemy największego Święta państwowego, to ani Europa, ani świat nie będzie nas szanował. Myślę, że naszą miejscowość Krzęcin oraz całą Gminę stać na to”.

Na zakończenie orkiestra zagrała wiązankę pieśni patriotycznych. W uroczystości wzięli udział: rodziny bohaterów – prof. Maria Dzielska i pp. Rościszewscy, płk. Stanisław .Grodecki – b.dowódca 5 batalionu dowodzenia im.gen. Stanisława Hallera z Rząski, Sołtys z Radą Sołecką Krzęcina, Dyrekcja SP, harcerze, członkowie SPZK, przedstawiciele KR, RKS Iskra, OSP, PSL oraz mieszkańcy Krzęcina.