Tatarzy w Krzęcinie?

herbKrzecinTatar W Krzęcinie zamieszkiwali Tatarzy -legenda to czy prawda historyczna? Nie wiadomo dokładnie, gdyż nie ma na to wiarygodnych źródeł pisanych. Ale …..

* W latach 1240-41 Mongołowie (Tatarzy) dwukrotnie najechali okolice Krakowa – może tutaj jest początek ich osiedlania w Krzęcinie? Wiele wsi w Małopolsce zostało w średniowieczu zasiedlonych przez osadników tatarskich, którzy zastąpili ludność wymarłą w czasie zarazy. Podobno w Zatorze jeńcy tatarscy mieli jakoby kopać stawy rybne, a w Zembrzycach nauczyli miejscową ludność garbarstwa

* 24 grudnia 1287 Telebuga i Nogaj z hordą Tatarów stają pod murami Krakowa. Na próżno próbowali zdobyć Kraków, miasto własną siłą dało odpór i ubiwszy kilku wodzów do odstąpienia przynagliło.

* Osiedleńcy w Krzęcinie mogli być jeńcami, ale raczej powstanie pierwszych osiedli tatarskich na ziemiach etnicznie polskich związane jest z wojną domową w Złotej Ordzie między emirem Nogajem, a chanem Tochtą. Rozgromienie wszechwładnego emira w 1300 r. zapoczątkowało okres prześladowań jego stronników i krewnych. Spowodowało to masową emigrację do krajów sąsiednich. Według świadectwa Rukn ad-Dina Bajbarsa w Królestwie Polskim na Ziemi Krakowskiej szukał schronienia około 1300 roku wnuk Nogaja, Karakisek, który razem z kilkoma tysiącami wojowników zbiegł przed zemstą chana. Osiedlili się za zgodą władz polskich. Pozwolono im tu osiąść, zapewne za cenę ochrony Ziemi Krakowskiej przed najazdami. Pod wpływem ludności polskiej przyjęli katolicyzm, porzucili koczowniczy tryb życia i stopniowo weszli w skład miejscowego społeczeństwa. Tatarzy ponoć chętnie uprawiali tatarkę – grykę. Skłonni byli do żwawych tańców i biesiad.

* Nie wykluczone, że krzęcińscy Tatarzy zostali sprowadzeni dopiero przez Władysława Jagiełłę. Informacja mogąca mieć z tym związek pochodzi z 1434 roku. Na egzekwiach w Bazylei za duszę króla Władysława Jagiełły ksiądz Mikołaj Kozłowski w mowie swej wśród licznych zasług zmarłego monarchy wymienił, iż ten około dwóch tysięcy Tatarów wprowadził do królestwa, osadził nimi wsie i miasta koronne i postarał się o ochrzczenie ich wraz z dziećmi i żonami

Ale jeżeli nawet Tatarzy zamieszkiwali w Krzęcinie, to wyginęli podczas zarazy jaka panowała w Krzęcinie w XVIII w.- tak strasznej zarazy, że z dawnej, m.in. tatarskiego pochodzenia (?), ludności ocalały tylko dwie rodziny. Reszta dzisiejszej ludności przeniosła się tu z innych, należących do klasztoru, wsi, przeważnie zza Wisły.